Suruç İlçemiz

Suruç İlçemiz

Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2016 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 102.356 kişidir. İlçe bir belediye ve 96 mahalleden oluşmaktadır. İlçe batısında Birecik,- doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi, kuzeydoğusunda Şanlıurfa, güneyinde Suriye Sınırı ile çevrili olup batı, kuzey ve doğudan Güvercik, Cudi ve Depreş Dağları ile çevrilidir.Bu dağlar arasında bulunan ve 706 km²’lik düz bir araziye sahip olan Suruç, önemli bir tarım merkezi durumundadır.İlkçağın OSRHONE ülkesinin şehirlerinden, ANTHEMUZİA veya BATNEA’nın yerine geçtiği MATF SUHUNH; İpek Şehri’dir. Bir zamanlar, oradaki ileri ziraatın eseri olarak ipekçiliğin çok geliştiği ve sanayinin kurulduğu şehir, bugünün Suruç’udur. Kaynaklarda SERUĞ diye geçen bu şehrin İbrahim Peygamberle ile çok yakın ilişkisi vardır. İbrahim Peygamberin babası Azer, dedesi Nahor’un babası SERUĞ’ dur. Tarihte adı SERUĞ olan bu ilçemiz ile İbrahim Peygamberin atası SERUĞ aynı adı taşımaktadır. SERUÇ, bu ilçenin asıl adıdır. Bu yöre, eskiden beri cins at yetiştiriciliği ile meşhurdur. Atların eğeri ile uğraşan ve imal eden kişilere “Saraç” denilmektedir. Suruç bu kelimenin çoğulu olup, İlçenin isminin bu kelimeden geldiği tahmin edilmekte; Saraçlar anlamında, Suruç olarak söylene gelmektedir. Sümerler ve Akad Türkleri, Saruğ Ova’sında Suruç ilçesini BATNA ismi ile anmışlardır. Daha sonraki süreçte İskit ve Asur egemenliğine giren Suruç’ “Tepartip” adıyla anılmıştır. Roma İmparatoru
Büyük Konstantine MS35. yılında Suruç’u Şanlıurfa (Rüha) İline
bağlamıştır. Sonraki süreçlerde Kudüs Krallığı’nın, Abbasilerin,
Zengilerin yönetimine girmiş Moğol istilasına uğramıştır. Memluklular
üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim tarafından 1517
yılında Suruç, Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, Halep Vilayeti’nin Urfa Sancağı’na
bağlı bir kasaba durumunda olan Suruç, 1918’de İngilizlerin,
1919’da da Fransızların istilasına uğramıştır. 11 Nisan 1923’te
düşmandan kurtarılmıştır. Suruç, Cumhuriyetin kurulmasıyla
birlikte, 1923 yılında ilçe olmuş ve Şanlıurfa iline bağlanmıştır.