Taşçılık

Taşçılık

Şanlıurfa ve çevresinde ağaç malzemenin bulunmayışı, taşın mimaride hakim malzeme olarak kullanılmasına neden olmuştur. Kolay işlenen, ocaktan çıktıktan bir süre sonra sertleşen ve halk arasında "nahit" olarak adlandırılan kireç oluşumlu bu taş, tarih boyunca Şanlıurfa yapılarında kullanılmıştır. Urfa taşının işlemeye son derece elverişli olması, mimaride zengin bir taş süsleme geleneğinin doğmasına neden olmuştur. Şanlıurfa mimarisindeki taş süslemenin kaynağı Neolitik Çağ’a kadar inmektedir. Nevala Çori ve Göbeklitepe’de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan MÖ 10.000 – 7.000 yıllarına ait insan ve hayvan heykelleri aynı zamanda Anadolu’nun en eski figürlü plastik örneklerini oluşturmaktadır.