Urfa Kapı

Urfa Kapı

Sağlam durumda günümüze ulaşabilen tek şehir kapısıdır. Sur dışına açılan doğu kapısını boydan boya dolaşan şerit kitabeye göre 1483’te Memluklu sultanı Kayıtbay tarafından Yunus eş-Şerefi’nin yönetiminde yaptırılmıştır. Urfa kapının ana yapım malzemesi kesme taştır.