Urfa Tünelleri

Urfa Tünelleri

Şanlıurfa tünelleri, dünyanın en uzun kapalı alan sulama tünelleridir. Beton kaplamalı 2 adet tünelden oluşmaktadır ve her birinin iç çapı 7,62 m ve uzunluğu 26,4 km.dir. ATATÜRK BARAJI gölünden alınan 328 m3/sn. su Urfa-Harran Ovası’na aktarılarak 476.374 hektar alanın sulanması sağlanmaktadır. Tüneller, Atatürk Barajı Gölü’nden saniyede 328 m3 suyun alınmasını sağlayacaktır. Urfa-Harran Ovası’nın sulama tünel çıkışından itibaren 4km.’lik isale kanalından sonra yapılan Şanlıurfa Hidroelektrik Santralinde elektrik üretimi için kullanılacaktır. 50 MW gücündeki santral, tamamlandığında yılda 124 GWH elektrik üretecektir. Su, enerji santralinden sonra ikiye ayrılacaktır. Şanlıurfa ana kanalı yaklaşık 50.000 hektarlık, Harran ana kanalı ise, 100.000 hektarlık araziyi cazibeyle sulayacaktır. Bu iki kanalın sulayacağı arazi, tarihsel olarak "Yukarı Mezopotamya" olarak bilinen bölgenin en verimli kısmıdır.