Velibey Hamamı

Velibey Hamamı

Dabakhane Mahallesi, Mithat Paşa Sokak’ta bulunur. Giriş kapısı üzerindeki kitabe silik olduğundan, tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak, mahalle sakinlerinden Mahmut oğlu Veli Bey, 1693 tarihli vakfiyesinde bu hamamı kendisinin yaptırdığını kaydederek mütevelli olarak da oğlu Malkoç Bey’i tayin ettiğini belirtmiştir.