Yeni Ömeriye Cami

Yeni Ömeriye Cami

Yeni Ömeriye Camii, Kurtuluş Mahallesi Mısır Sokak’ta, Beykapısı’na giden yoldadır. İki kitabesi vardır. Caminin güney dış kapısındaki üç satırlık kitabesine göre yapı Ahmed’in oğlu Ustad Muhammed tarafından 1214 (hicri 610) senesinde tamir edilmiştir. Yapıdaki ikinci kitabe camii avlusunda imam odası üzerinde yer alır. Buna göre; imam odası 1909 (hicri 1327) tarihinde yapılmıştır.