Şanlıurfa Kültür ve Turizm Rehberi


1) “Şiir Şehri Urfa”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 1, Şanlıurfa, 2006.

2) YILDIZ, Selami; ’’ Peygamberler Diyarı Urfa’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:2, Şanlıurfa, 2006.

3) EKİNCİ, Abdullah; ’’Müze Şehir Urfa’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:3, Şanlıurfa, 2006.

4) KURTOĞLU, Mehmet, ’’ Kültür Şehri Urfa’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:4, Şanlıurfa, 2006.

5) YILDIZ, Selami-RIZVANOĞLU, Mehmet Sait; “Şanlıurfa Kültür Turizm Rehberi’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:5, Şanlıurfa, 2011.

6) “Fotoğraflarla Şanlıurfa” Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:6, Şanlıurfa, 2006.

7) “Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa Belgeseli’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları7, Şanlıurfa, 2013.

8) Kürkçüzde, Osman Remzi; “Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:8, Şanlıurfa, 2013.

9) ABACIOĞLU, Müslüm; “Hayât Bin Kays El-Harrânî ve İmam Muhammed Bakır Hazretleri’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 9, Şanlıurfa, 2012.

10) “Şanlıurfa Turizm Haritası’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:10, Şanlıurfa, 2013.

11) KARAKAŞ, Mahmut; “Bir Mutasavvıf Şair Ömer Nüzhet ve Eserleri’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:11, Şanlıurfa, 2012.

12) KARAKAŞ, Mahmut; “Cumhuriyet Öncesi Şanlıurfa’da Kültür ve Eğitim, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:12, Şanlıurfa, 2012.

13) KARAKAŞ, Mahmut; “Şanlıurfa Mezar Taşları’’ Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:13, Şanlıurfa, 2012.

14) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-8 Şevki Hafız (CD)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:14, Şanlıurfa, 2012.

15) KAPLAN, Mahmut; “Hikmet Şairi Yûsuf Nâbî’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:15, Şanlıurfa, 2012.

16) BEKTAŞ, Ekrem; “Siverekli İbrahim Re’fet Divanı’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 16, Şanlıurfa, 2012.

17) AKPINAR, Hüseyin; “Urfa’da Mevlîd ve İlahiler”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 17, Şanlıurfa, 2014.

18) YILDIZ Selami-RIZVANOĞLU Mehmet Sait; “Şanlıurfa’yı Gezelim’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:18, Şanlıurfa, 2011.

19) KARAKAŞ, Mahmut; “Urfa’nın Kültür ve İnançlar Serüveni’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:19, Şanlıurfa, 2010.

20) KARAKAŞ, Mahmut; “Şanlıurfa Evliya ve Âlimleri’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 20, Şanlıurfa, 2010.

21) “Urfa Halk Müziğinde Seçkiler-1 TRT (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:21, Şanlıurfa, 2012.

22) KARAKAŞ, Mahmut; “Şanlıurfa ve İlçelerinde Kitabeler’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 22, Şanlıurfa, 2012.

23) YILDIZ, Selami-RIZVANOĞLU Mehmet Sait; “Balıklıgöl Havzası”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:23, Şanlıurfa, 2012.

24) “Urfa Halk Müziğinden Seçkiler-2 TRT (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:24, Şanlıurfa, 2012.

25) KAYA, Seyyid Ahmet; “Şehrin Makamı/ İbrahim ve Urfa’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:26, Şanlıurfa, 2012.

26) YILDIZ, Selami-RIZVANOĞLU, Mehmet Sait ; “Kültür ve İnançlar Diyarı Şanlıurfa”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:26, Şanlıurfa, 2012.

27) Şanlıurfa Belgeseli (Kısa Metraj DVD), Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:27, Şanlıurfa, 2007.

28) “Urfa Halk Müziğinden Seçkiler-3 TRT (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:28, Şanlıurfa, 2012.

29) “Hz. Eyyub ve Urfa (Broşür)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:29, Şanlıurfa, 2006.

30) “Hz. İbrahim ve Urfa (Broşür)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:30, Şanlıurfa, 2006.

31) “Mozaikler Şehri Şanlıurfa Broşürü”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 31, Şanlıurfa, 2007.

32) “Mozaikler Şehri Belgeseli (CD)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:32, Şanlıurfa, 2007.

33) “Şanlıurfa Müzesi (Broşür)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:33, Şanlıurfa, 2007.

34) “Uygarlıklar Şehri Harran (Broşür)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:34, Şanlıurfa, 2007.

35) “Göbeklitepe (Broşür)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:35, Şanlıurfa, 2007.

36) SORAN, Halil; “Damak Aradığı Tadı Bulur Urfa’da (Broşür)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:36, Şanlıurfa, 2007.

37) Tarım Şehri Urfa Broşürü’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:37, Şanlıurfa, 2007.

38) “Urfa Halk Müziğinden Seçkiler-4 TRT (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:38, Şanlıurfa, 2012.

39) “Urfa Halk Müziğinden Seçkiler-7 Halil ALTINGÖZ (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:39, Şanlıurfa, 2012.

40) “Urfa Halk Müziğinden Seçkiler-8 Halil SEZGİN (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:40, Şanlıurfa, 2012.

41) “Mozaikler Şehri Urfa (Broşür-İngilizce)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:41, Şanlıurfa, 2008.

42) “Şanlıurfa Müzesi (Broşür-İngilizce)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:42, Şanlıurfa, 2008.

43) “Uygarlıklar Şehri Harran (Broşür-İngilizce)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:43, Şanlıurfa, 2008.

44) “Göbeklitepe (Broşür-İngilizce)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:44, Şanlıurfa, 2008.

45) SORAN, Halil; “Damak Aradığı Tadı Bulur Urfa’da (Broşür-İngilizce)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:45, Şanlıurfa, 2008.

46) EKİNCİ, Abdullah-PAYDAŞ Kazım; “Taş Devrinden Osmanlı’ya Urfa Tarihi’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:46, Şanlıurfa, 2008.

47) AKALIN, Müslüm; “Milli Mücadelede Urfa-Urfa Kurtuluş Destanı’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 47, Şanlıurfa, 2008.

48) EKİNCİ, Abdullah; “Harran Mitolojisi ve Tarihi’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:48, Şanlıurfa, 2008.

49) KURTOĞLU, Mehmet; “Urfalı Nabi ( Şair Nabi)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:49, Şanlıurfa, 2008.

50) ÇELİK, Bahattin; “Arkeolojide Urfa”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:50, Şanlıurfa, 2008.

51) BAKKAL, Ali; “Harran Okulu’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:51, Şanlıurfa, 2008.

52) KURTOĞLU, Mehmet; “Urfa Efsaneleri’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 52, Şanlıurfa, 2008.

53) BEKTAŞ, Ekrem; “Urfalı Hilmi ve Reyahin’i”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:53, Şanlıurfa, 2008.

54) AKAN, Hakan-BALOS, M.Maruf; “Tabiat Varlıklarıyla Urfa”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:54, Şanlıurfa, 2008.

55) KARACA, İbrahim Halil; “Ressamların Fırçasında Urfa”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:55, Şanlıurfa, 2008.

56) KARACA, İbrahim Halil; “Urfa Mozaikleri Albümü (Mozaikler Şehri Urfa)’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:56, Şanlıurfa, 2008.

57) “Urfa Halk Müziğinden Seçkiler-6 Urfa Ahengi Grubu Bestelerle Urfa (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:57, Şanlıurfa, 2009.

58) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-1 Urfa Ahengi Grubu Urfa Müziğinde Çifteler(CD )”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 58, Şanlıurfa, 2009.

59) AYDINLI, Necati; “Urfa Türküleri ve Öyküleri’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:59, Şanlıurfa, 2008.

60) ALTINGÖZ, Halil-KARADAĞLI M.Bakır- YÜZGEN, Feridun; “Urfalı Bestekârlar’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:60, Şanlıurfa, 2008.

61) “Urfa halk Müziğinden Seçkiler-5 Urfa Ahengi grubu Türkülerle Urfa (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 61, Şanlıurfa, 2009.

62) ÜNER, Mehmet Emin; “Osmanlıdan Cumhuriyete Urfa Tarihi’’, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:62, Şanlıurfa, 2009.

63) “Urfa Müziğinden Seçkiler (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:63, Şanlıurfa, 2010.

64) “Urfa Kısas Cem Deyişleri-Destur-u Pir (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:64, Şanlıurfa, 2012.

65) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-2 Grup Dergah (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:65, Şanlıurfa, 2012.

66) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-3 Kazancı Bedih Anısına (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:66, Şanlıurfa, 2012.

67) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-4 Kazancı Bedih Anısına (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:67, Şanlıurfa, 2012.

68) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-5 Kazancı Bedih Anısına (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:68, Şanlıurfa, 2012.

69) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-6 Akif Hoca Anısına(CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları:69, Şanlıurfa, 2012.

70) “Urfa Tasavvuf Müziğinden Seçkiler-7 Şeyh İbrahim ve Grup Dergâh (CD)”, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları: 70, Şanlıurfa, 2012.