Deyr-i Yakub (Yakub Manastırı)

Deyr-i Yakub (Yakub Manastırı)

22.04.24 11:58

Deyr-i Yakub (Yakub Manastırı), merkeze 10 km.

DetayReji Kilisesi (Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi)

Reji Kilisesi (Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi)

21.05.24 14:33

Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi, Ellisekiz

Detay